Müze Evliyagil Museum in Ankara
Müze Evliyagil Museum, Ankara; © Müze Evliyagil